Gjenstandsfotografering

O

Hvorfor dokumenterer vi gjenstandene

Museene er tuftet på sine gjenstandssamlinger.
Museenes samlinger danner grunnen for forskning, kunnskapsutvikling og formidling. Vi dokumenterer samlingene for å kunne identifisere, beskrive og klassifisere dem og for å knytte opplysninger utenfor gjenstandene til dem.

Gjenstandene er en taus kilde.

Katalogiseringen tar vare på opplysningene om gjenstanden og setter den inn i riktig kontekst.

Fotografer som er ansatt i museene er spesialister i gjenstandsfotografering. Det krever kunnskap i gjenstandenes egenart, form, farge og tekstur i tillegg til fagtekniske kompetanse.

Buskerud Fylkesfotoarkiv fotograferer for alle avdelingene i Buskerudmuseet.

Hønefossen, akvarell av Hans Fredrik Gude i 1893

Koboltblå

Arkeologisk gjenstand fra Veien Kulturminnepark