Modum Bad

Kurbad og kulturinstitusjon

Legen og kunstneren Heinrich Arnold Thaulow (1808 – 1894) grunnla Sandefjord Bad i 1837 og St. Olafsbad, og ble etterhvert eneeier av begge.

De tidligste fotografiene tatt i Buskerud har motiver fra St. Olafsbad i 1863/1864 og befinner seg i Thaulows personlige fotoalbum som i dag eies av Ringerikes Museum. Modum Bad hadde tidlig egen fotograf som tok bilder av høy kvalitet som dokumentere livet på Modum Bad på slutten av 1800-tallet. Thaulow reiste mye og i 1890-tallet var han på reise i Midt-Østen hvor han fotograferte selv i tillegg innsamling av fotografier fra området. Bildene har høy kvalitet og er unike i fotohistorien. Rundt 700 bilder er digitalisert og registrert.