Glatved hotell var et stort vakkert hotell i Hønefoss, som brant i 1942. Hotellet var kjent for sin have og dette bildet er fra denne. Med utsikt mot Hønefossen, den gamle bebyggelsen på Øya. Fotografert av Knut Espe i 1880-årene.

Silke Saugen : Auprès de la chûte de Hönefossen, Norvège (The Silke Saugen sawmill by the Hönefossen Falls, Norway). Det er en Aquatint på papir og den er fra slutten av 1700-tallet.

«Silkesaugen» av Christian August Lorentzen, Dansk, 1749-1828, er det mest kjente av litografiene av Hønefossen. Det aller mest kjente er den enkle svarrt/hvit varianten som er brukt i mang en lokalhistorisk utgivelse.

Numedalsbanen, ved Rødberg Stasjon. Bildet er tatt av ingeniør og amatøfotograf Ivar Aasen som arbeidet på Noreanlegget.

Buskerud Fylkesfotoarkiv

Buskerud Fylkesfotoarkiv er fylkesansvarlig i det profesjonelle fotobevaringsarbeidet. I alle kommunene i Buskerud digitaliseres de kommunale bildesamlingene, ofte med hjelp fra frivillige som historielag eller venneforeninger. Med fotobevaring menes å ta vare på våre gamle bilder som forteller noe om vår region.

Fotobevaring består av innsamling, konservering, digital- registrering og lagring. Målet er at hele materialet skal digitaliseres for utlegging på internett. Vi samarbeider med alle kommunene i fylket med å bygge opp kommunale bildesamlinger.

Gjennom innsamling, bevaring, registrering, digitalisering og publisering skal Fylkesfotoarkivet øke kunnskapen om foto som historisk kildemateriale. Regionale ansvarsinstitusjoner skal fungere som bindeledd mellom nasjonale og lokale aktører, og tilby kompetanse og tjenester innen fotobevaring i sine regioner.

Arkivet inneholder fotografisk materiale fra 1850 og frem til i dag og består av ca. 200.000 fotografier fra hele fylket. Arkivet gir rådgivning om fotobevaring, om konservering av fotografisk materiale, om digital behandling av fotografisk materiale og om opphavsrett.

Reprosamlingen består av til sammen 90.000 fotografier. Fylkesfotoarkivet har også en stor samling originalt fotografisk materiale, fra daguerreotypier til glassplatenegativer. Samlingen av glassplatenegativ består av ca.70.000 negativer.
Fylkesfotoarkivet bygger opp bildesamlinger for alle kommunene i Buskerud fylke, og det finnes nå bildesamlinger i alle kommunene i fylket. Buskerud strekker seg fra Oslofjorden og opp til Hardangervidda og bildene forteller oss om de forskjellige bomønstre som finnes i fylket, fra fiske til seterdrift.

Fylkesfotoarkivet har felles kontorer og telefoner med Ringerikes Museum. Vi har tilholdsted ved Norderhov gamle prestegård, like syd for Hønefoss. Arkivet er åpent for alle og leverer fotografier til forlag, institusjoner og private.

Begravelsesfølge i Rødal

Symaskinkurs i Rødberg

Solheimsstølen 1910.

Kleivstua i Hole kommune

Gruppebilde av Fremadmusikken, et korps med utspring fra Totalavholdsforeningen, men som også ble brukt  som byens orkester.