Buskerud Fylkesfotoarkiv

Arkivet er en fellestjeneste for alle museene i Buskerud

Buskerud Fylkesfotoarkiv er en del av det nasjonale nettverket innen fotobevaring og fotokonservering. Vi har ansvaret for det profesjonelle fotobevaringsarbeidet i Buskerud fylke, og samarbeider med museer, arkiver og kommunene.

Modum Bad